משתתפי תל אביב הקטנה

שירים בביצוע של משתתפי תל אביב הקטנה