רביעיית החייט ואשת הסנדלר

שירים בביצוע של רביעיית החייט ואשת הסנדלר