רותם שטרית עם איסאטו

שירים בביצוע של רותם שטרית עם איסאטו