שלישיית החייט ואשת הסנדלר

שירים בביצוע של שלישיית החייט ואשת הסנדלר