אופרה בגרוש — אבינרי סכינאי

שנה 1976

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי