אופרה בגרוש — ג'ני כלת השודדים

שנה 1965

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי