אופרה בגרוש — ג'ני כלת שודדי הים

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי