אופרה בגרוש — האוכל והמוסר

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי