אופרה בגרוש — שירת אנשי החיל

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי