אופרה בגרוש — שיר הסרסור

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי