ברנשים וחתיכות — פעמון לו הייתי

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי