דבר מצחיק קרה — שיר פתיחה

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי