הוא שמונים והיא שבעים

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי