יוסף וכתונת הפסים המשגעת — היי היי יוסף

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי