פטיש לו היה לי

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי