תחי הבריגדה החמישית

גלו עוד שירים מפורסמים שהם גרסאות כיסוי